Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa a luat fiinţă în anul 2002, potrivit autorizaţiei de funcţionare nr. 5 din 29.04.2002, cu o suprafaţă de început, de 4925,2 ha fond forestier proprietatea municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile.

Odată cu modificarea legislaţiei şi apariţia Legii nr. 46 / 2008 privind Codul silvic, a apărut necesară transformarea Ocolului Silvic al municipiului Bistriţa din instituţie publică cu personalitate juridică în regie publică locală cu specific exclusiv silvic. Astfel, din anul 2009, cu autorizaţia de funcţionare nr. 58, Ocolul silvic funcţionează ca regie publică locală R.A. a municipiului Bistriţa.
Regia are în administrare fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa şi a comunei Livezile, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statistică Silv 1, actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate în suprafaţă totală de 5693 ha, din care municipiul Bistriţa 3418 ha, iar comuna Livezile 2235 ha şi are următoarele obiective strategice:

- gospodărirea durabilă şi unitară a pădurilor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi a normelor de regim silvic a fondului forestier;
- asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
- valorificarea superioară a masei lemnoase;
- asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţie a pădurilor;
- valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
- creşterea contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei locale cu lemn, cu alte produse ale pădurii şi cu produse specifice silvice;
- executarea lucrărilor de întreţinere în arborete tinere;
- executarea tratamentelor silvice şi promovarea regenerării naturale;
- asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere.


Pentru asigurarea la timp şi cu materiale biologice valoroase a lucrărilor de împăduriri, O.S.M. Bistriţa R.A., a înfiinţat o pepinieră silvică şi produce atât puieţi forestieri pentru fondul forestier pe care îl administrează cât şi puieţi de talie mijlocie / mare şi ornamentali pentru spaţiile verzi ale municipiului Bistriţa şi ale comunei Livezile.

În anul 2011, O.S.M. Bistriţa a fost atestat pentru efectuarea următoarelor lucrări:
Proiectare - efectuarea studiilor de teren şi elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic;
Execuţie - efectuarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic.

O activitate importantă a O.S.M. Bistriţa este preluarea în gestiune a fondului de vânătoare 24 Cuşma, ce deţine un important fond cinegetic, specii de vânat mic (fazan, iepure, căprior) şi vânat mare (mistreţ, cerb, urs).
O.S.M. Bistriţa organizează contra cost, în sezonul de vânătoare, acţiuni de vânătoare cu vânători români şi străini.

Ultimele anunturi


CONCURS ocupare post PADURAR

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., anunţă organizarea concursului privind ocuparea unui post de pădurar pe raza Districtului Livezile pe perioadă determinată Concursul va avea loc la sediul Ocolului Silvic al Municipiului Bistrița R.A., din Calea Moldovei nr. 9A, în data de 04.02.2021, ora 11,00. Detalii in fisierul atasat.


[din 13 Ianuarie 2021]PRESELECTIE

PROCES VERBAL DE PRESELECTIE DIN 17 DEC. 2020

[din 17 Decembrie 2020]


LICITATIE PRESTARI SERVICII EXECUTARE LUCRARI DE INGRIJIRE

Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A organizeaza licitatie pentru atribuirea de lucrari de ingrijire a arboretelor tinere , prin prestari servicii pentru un număr de doua loturi constituite in suprafatele de fond forestier proprietatea municipiului Bistrita si a comunei Livezile, pentru o suprafata totala de 105,77 ha , aferente anului 2020. Licitatia va avea loc în data de 27.08.2020, ora 1100 la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A. , din localitatea Bistrita , str. Calea Moldovei , nr.9A , jud. B-N. Pentru admiterea la licitație ofertanții vor depune până la data de 25.08.2020 ora 1300, dată la care va avea loc preselecția , documentatia prevazuta in caietul de sarcini. Caietul de sarcini si documetele tehnice aferente pot fi achizitionate de la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita R.A , incepand cu data de 10.08.2020. Licitația va fi publică, cu prezentarea ofertelor financiare scrise în plic închis și sigilat, marcat cu denumirea și adresa ofertantului, care se va depune la secretariatul ocolului pana la data de 27.08.2020 ora 0900. Alte informații se obțin de la

Vizualizeaza toate anunturile