PV preselectie 11.12.2017PROCES VERBAL DE PRESELECTIE NR. 10/2017

a agentilor economici care s-au inscris in vederea participarii la licitatia de lemn fasonat din data de 14.12.2017

Incheiat azi 11.12.2017 ora 15.00

1. Locul desfasurarii : sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA, Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A.

2. Anuntul publicitar nr. 2945/28.11.2017 s-a facut pe site-urile www.ocoalederegim.ro, wwwosmbistrita.ro si s-a afisat la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA.

3. Comisia de preselectie s-a constituit in baza Deciziei nr. 2/04.01.2016, fiind prezenti urmatorii : - ing. Balan Raveca – presedinte - ing. Urs Marius – membru - ing. Motoc Gheorghe – membru

4. Obiectul preselectiei : Analiza dosarelor depuse de catre agentii economici privind participarea la licitatia de vanzare-cumparare a masei lemnoase fasonate din cota anului 2017 , din data de 14.12.2017 , conform HG 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, dupa cum urmeaza :

4.1 partida 1447 Vl. Stejarului 2 lot3, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Fa , sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC, volum brut 30 mc, volum net 28 mc, pret pornire 363 lei/mc net, pas 18 lei/mc, garantie 600 lei.

4.2 partida 1446 Vl. Stejarului 1 lot1, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Fa , sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC, volum brut 40 mc, volum net 38 mc, pret pornire 358 lei/mc net, pas 18 lei/mc, garantie 800 lei.

4.3 partida 1501 Oacar, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Go, sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC volum brut 16 mc, volum net 15 mc, pret pornire 703 lei/mc net, pas 35 lei/mc, garantie 600 lei.

4.4 partida 1506 Unirea-Oacar, fel taiere Ig , faza apropiat , specia Go, sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC , volum brut 9 mc, volum net 8mc, pret pornire 663 lei/mc net, pas 33 lei/mc, garantie 300 lei.

5. In acest sens au depus dosare :

5.1- S.C. FOREST RIVER WOOD SRL , sediul in Bistrita, strada Imparatul Traian nr. 58 , ap. 14, jud. Bistrita-Nasaud CUI RO31267114 ,J06/101/2013, reprezentata prin RUNCAN VASILE, legitimat cu CI seria XB, nr. 453672 , in calitate de administrator

- cererea de participare nr. 301/07.12.2017/// 3010/07.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 576194/03.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment in anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare. - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 002/07.12.2017 - Preselectie - 50 lei – 001/07.12.2017

5.2 - Societatea comercială OCT TRANS S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 146, ap. 32, jud. Maramureş, cod IBAN RO03BACX00000003489210000 Unicredit Cluj, CUI RO 21431413 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J24/588/2007 reprezentată prin Tarnovan Gabriel Ioan -administrator - identificat cu CI seria CJ nr. 253552 / SPCLEP Dej /07.02.2017;

- cererea de participare la licitatie nr. 165/08.12.2017// 3017/08.12.2017 ;

- act constitutiv al societății comerciale nr. 1/15.10.2015

- certificatul de inregistrare seria B nr. 3165219/27.10.2015, J24/588/2007, CUI 21431413;

- certificat constatator nr. 580473/ 05.12.2017 ;

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii admin. teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici,

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind capacitatea proprie de procesare penteru operatorii economici care cumpără masă lemnoasă fasonată, de min. 40%, conform prevederilor Codului Silvic,

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic care cuprinde situatia la zi a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare sortiment si specie pentru anul in curs,

- bon fiscal – caiet de sarcini 50 lei/ BF 01/08.12.2017 taxa preselectie – 50 lei – BF 02/ 08.12.2017 5.3 S.C. MARIANA IMPEX SRL, cu sediul in localitatea Valea Poienii, nr.29 , jud. Bistrita-Nasaud CUI RO18819165, J06/474/2006, reprezentata prin Saicu Mariana Lucretia, legitimata cu CI seria XB, nr. 379849, in calitate de administrator

- cererea de participare nr. 36/08.12.2017//3018/08.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 41130/08.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatiilor administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment in anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare. - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 003/08.12.2017 - taxa preselectie - 50 lei – 004/08.12.2017 5.4 S.C. UNISERODMAT SRL , având sediul in Bistrita, cartier Unirea str. Principala, nr.42A , jud. Bistrita-Nasaud CUI RO14442282 ,J06/53/2002, reprezentata prin Mate Ioan, legitimat cu CI seria XB nr.356840, in calitate de imputernicit.

- cererea de participare la licitatie nr. 501/11.12.2017///3045/11.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 576484/04.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment pentru anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare ; - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 002/11.12.2017 - taxa preselectie - 50 lei – 001/11.12.2017

6.In urma analizarii dosarelor depuse, Comisia de preselectie a stabilit :

6.1 admiterea la licitatia din data de 14.12.2017 pentru masa lemnoasa fasonata a urmatorilor agenti economici :

1. S.C. FOREST RIVER WOOD SRL

2. S.C OCT TRANS SRL

3. S.C. MARIANA IMPEX SRL

4. S.C. UNISERODMAT SRL

6.2 neadmiterea la licitatia din data de 14.12.2017 a urmatorilor operatori economici :

- nu sunt cazuri

7. Prezentul proces verbal va fi afisat la sediul OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA si va fi publicat pe site-ul wwwosmbistrita.ro, in urma semnarii lui de catre membrii comisiei de preselecție.

8. Operatorii economici declarati admisi pot viziona masa lemnoasa scoasa la licitatia din data de 14.12.2017 in data de 12.12.2017 incepand cu ora 12.00 impreuna cu personalul silvic din cadrul ocolului.

9. Prezentul proces verbal se intocmeste in 2 exemplare, azi 11.12.2017 ora 1540 și contine 4 pagini numerotate.


[din 13 Decembrie 2017]

Licitatie lemn fasonat- 14.12.17- Bistrita

Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970; fax:0263-235037, e-mail:contact@osmbistrita.ro

Data desfășurării și ora începerii licitației: 14.12.2017, ora 1000 ;

Locul desfășurării licitației: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA, str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud;

Tipul licitației: publică cu strigare;

Licitatia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data desfășurării și ora începerii preselecției: 11.12.2017, ora: 1500.

Data și ora-limită pâna la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.12.2017, ora: 1200.

Lista partizilor / loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitație pentru fiecare lot fasonat, sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul: www.produselepadurii.ro, www.ocoalederegim.ro și pe site-ul: www.osmbistrita.ro.

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente: - bușteni gater : 95 mc, respectiv pe specii: - stejar/gorun: 25 mc - fag : 70 mc

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat FSC® - Forest Stewardship Council.

Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat dupa încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeasi zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începand cu data de 06.12.2017.

Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: direct de la organizator. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA, persoana de contact: Anca Emil, tel. 0744310078, e-mail: contact@osmbistrita.ro.


[din 29 Noiembrie 2017]

Licitatie lemn fasonat- 14.12.17- Livezile

Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970; fax:0263-235037, e-mail:contact@osmbistrita.ro

Data desfășurării și ora începerii licitației: 14.12.2017, ora 1000 ;

Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei comunei Livezile, str. Căminului, nr. 162, loc. Livezile, jud. Bistrița-Năsăud;

Tipul licitației: publică cu strigare;

Licitatia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data desfășurării și ora începerii preselecției: 11.12.2017, ora: 1500.

Data și ora-limită pâna la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.12.2017, ora: 1200.

Lista partizilor / loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitație pentru fiecare lot fasonat, sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul: www.produselepadurii.ro, www.ocoalederegim.ro și pe site-ul: www.osmbistrita.ro.

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente: - bușteni gater : 42 mc, respectiv pe specii: - fag : 42 mc

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat FSC® - Forest Stewardship Council.

Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat dupa încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeasi zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începand cu data de 06.12.2017.

Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: direct de la organizator. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA, persoana de contact: Valea Ovidiu, tel. 0745627237, e-mail: contact@osmbistrita.ro.


[din 29 Noiembrie 2017]

Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi, in suprafata de 6,90 ha.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi (curăţare teren, realizare gard de imprejmuire, executie borne amenajistice), lucrări aferente proiectului de introducere in circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 21.06.2017, ora 12 conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:
Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea serviciilor de impadurire si a serviciilor de intretinere a plantatiei anul 1

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de împădurire şi a serviciilor de intreţinere a plantaţiei anul 1, servicii aferente proiectului de introducere în circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 22.06.2017, ora 12,00, conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:

Licitație masă lemnoasă fasonată


Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 12 iulie 2016, ora 10 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 5 iulie 2016, ora: 16.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 4 iulie 2016, ora: 1600.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 45 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 45 mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- stejar-gorun: 45 mc

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 29 iunie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing. Anca Emil, tel. 0744310078.


[din 27 Iunie 2016]

LICITATIE MASA LEMNOASA FASONATA
Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 20 aprilie 2016, ora 900 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 12 aprilie 2016, ora: 14.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 11 aprilie 2016, ora: 16.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 352 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 352 mc;si, respectiv, pe specii si grupe de specii:- stejar-gorun 352 mc.

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 7 aprilie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Anca Emil-Titus, tel. 0744310078.
[din 1 Aprilie 2016]

Licitatie faze


- Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

- Data si ora desfasurarii licitatiei: 18 martie 2016, ora 1100 ;

- Locul desfasurarii licitatiei: la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160,loc. Livezile, jud. Bistrita Nasaud;

- Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

- Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015.

- Data si ora organizarii preselectiei: 10 martie 2016, ora: 1400.

- Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 09 martie 2016, ora: 1600.

- Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

- Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 95 - mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- rasinoase : - mc

- stejar-gorun: - mc

- fag: 95 mc

- Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

- Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

- Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, in aceeasi zi/in ziua urmatoare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

- Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 04 martie 2016.

- Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

- Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Valea Ovidiu , tel/fax 0745627234, e_mail:contact@osmbistrita.ro.
[din 1 Martie 2016]

CONCURS ocupare post casier magazioner si atributii de secretariat perioada determinata


Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. , cu sediul în mun. Bistrița, Calea Moldovei, nr. 9A, organizează în data de 29.02.2016 ora 11,00 la sediul ocolului, concurs pentru ocuparea postului de casier–magazioner și atribuții de secretariat, pe perioadă determinată. Conditiile de ocupare a postului si bibliografia se gasesc in sectiunea Documente - Consiliul de administratie al regiei.
[din 12 Februarie 2016]

licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel. 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 05.02.2016 ora 900.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 02.02.2016 intre orele 11-14.

Volumul de masă lemnoasă este de 110 mc, din care 7 mc busteni sub stas nuc, 11 mc bușteni sub stas par paduret si 92 mc lemn foc DT, provenit din produse accidentale – domeniul public al municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului si la tel.0263230970.

[din 26 Ianuarie 2016]
De obicei se afiseaza doar ultimele cele mai recente zece anunturi. Daca doriti sa vizualizati intreaga arhiva de anunturi apasati AICI