Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea serviciilor de impadurire si a serviciilor de intretinere a plantatiei anul 1

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de împădurire şi a serviciilor de intreţinere a plantaţiei anul 1, servicii aferente proiectului de introducere în circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 22.06.2017, ora 12,00, conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:
Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi, in suprafata de 6,90 ha.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi (curăţare teren, realizare gard de imprejmuire, executie borne amenajistice), lucrări aferente proiectului de introducere in circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 21.06.2017, ora 12 conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:

Licitație masă lemnoasă fasonată


Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 12 iulie 2016, ora 10 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 5 iulie 2016, ora: 16.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 4 iulie 2016, ora: 1600.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 45 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 45 mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- stejar-gorun: 45 mc

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 29 iunie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing. Anca Emil, tel. 0744310078.


[din 27 Iunie 2016]

LICITATIE MASA LEMNOASA FASONATA
Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 20 aprilie 2016, ora 900 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 12 aprilie 2016, ora: 14.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 11 aprilie 2016, ora: 16.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 352 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 352 mc;si, respectiv, pe specii si grupe de specii:- stejar-gorun 352 mc.

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 7 aprilie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Anca Emil-Titus, tel. 0744310078.
[din 1 Aprilie 2016]

Licitatie faze


- Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

- Data si ora desfasurarii licitatiei: 18 martie 2016, ora 1100 ;

- Locul desfasurarii licitatiei: la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160,loc. Livezile, jud. Bistrita Nasaud;

- Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

- Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015.

- Data si ora organizarii preselectiei: 10 martie 2016, ora: 1400.

- Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 09 martie 2016, ora: 1600.

- Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

- Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 95 - mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- rasinoase : - mc

- stejar-gorun: - mc

- fag: 95 mc

- Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

- Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

- Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, in aceeasi zi/in ziua urmatoare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

- Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 04 martie 2016.

- Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

- Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Valea Ovidiu , tel/fax 0745627234, e_mail:contact@osmbistrita.ro.
[din 1 Martie 2016]

CONCURS ocupare post casier magazioner si atributii de secretariat perioada determinata


Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. , cu sediul în mun. Bistrița, Calea Moldovei, nr. 9A, organizează în data de 29.02.2016 ora 11,00 la sediul ocolului, concurs pentru ocuparea postului de casier–magazioner și atribuții de secretariat, pe perioadă determinată. Conditiile de ocupare a postului si bibliografia se gasesc in sectiunea Documente - Consiliul de administratie al regiei.
[din 12 Februarie 2016]

licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel. 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 05.02.2016 ora 900.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 02.02.2016 intre orele 11-14.

Volumul de masă lemnoasă este de 110 mc, din care 7 mc busteni sub stas nuc, 11 mc bușteni sub stas par paduret si 92 mc lemn foc DT, provenit din produse accidentale – domeniul public al municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului si la tel.0263230970.

[din 26 Ianuarie 2016]

LICITATIE MASA LEMNOASA FAZE


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 85 mc fag –bustean gater.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 16.11.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 12.11.2015, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 11 Noiembrie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 27.10.2015, ora 8,30.

Volumul de masă lemnoasă este de 324 mc, din care 319 mc fag și 5 mc gorun, provenit din produse principale.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 23.10.2015 intre orele 12-14.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.

[din 16 Octombrie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 16.10.2015, ora 10.

Volumul de masă lemnoasă este de 108 mc, din care 18 mc fag, 20 mc mesteacan si 70 mc plop t., provenit din produse de igiena.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.10.2015 intre orele 12-14.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 8 Octombrie 2015]
De obicei se afiseaza doar ultimele cele mai recente zece anunturi. Daca doriti sa vizualizati intreaga arhiva de anunturi apasati AICI