PV preselectie 11.12.2017PROCES VERBAL DE PRESELECTIE NR. 10/2017

a agentilor economici care s-au inscris in vederea participarii la licitatia de lemn fasonat din data de 14.12.2017

Incheiat azi 11.12.2017 ora 15.00

1. Locul desfasurarii : sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA, Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A.

2. Anuntul publicitar nr. 2945/28.11.2017 s-a facut pe site-urile www.ocoalederegim.ro, wwwosmbistrita.ro si s-a afisat la sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA.

3. Comisia de preselectie s-a constituit in baza Deciziei nr. 2/04.01.2016, fiind prezenti urmatorii : - ing. Balan Raveca – presedinte - ing. Urs Marius – membru - ing. Motoc Gheorghe – membru

4. Obiectul preselectiei : Analiza dosarelor depuse de catre agentii economici privind participarea la licitatia de vanzare-cumparare a masei lemnoase fasonate din cota anului 2017 , din data de 14.12.2017 , conform HG 715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, dupa cum urmeaza :

4.1 partida 1447 Vl. Stejarului 2 lot3, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Fa , sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC, volum brut 30 mc, volum net 28 mc, pret pornire 363 lei/mc net, pas 18 lei/mc, garantie 600 lei.

4.2 partida 1446 Vl. Stejarului 1 lot1, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Fa , sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC, volum brut 40 mc, volum net 38 mc, pret pornire 358 lei/mc net, pas 18 lei/mc, garantie 800 lei.

4.3 partida 1501 Oacar, fel taiere Acc.I , faza apropiat , specia Go, sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC volum brut 16 mc, volum net 15 mc, pret pornire 703 lei/mc net, pas 35 lei/mc, garantie 600 lei.

4.4 partida 1506 Unirea-Oacar, fel taiere Ig , faza apropiat , specia Go, sortiment Busteni gater- lemn certificat FSC , volum brut 9 mc, volum net 8mc, pret pornire 663 lei/mc net, pas 33 lei/mc, garantie 300 lei.

5. In acest sens au depus dosare :

5.1- S.C. FOREST RIVER WOOD SRL , sediul in Bistrita, strada Imparatul Traian nr. 58 , ap. 14, jud. Bistrita-Nasaud CUI RO31267114 ,J06/101/2013, reprezentata prin RUNCAN VASILE, legitimat cu CI seria XB, nr. 453672 , in calitate de administrator

- cererea de participare nr. 301/07.12.2017/// 3010/07.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 576194/03.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment in anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare. - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 002/07.12.2017 - Preselectie - 50 lei – 001/07.12.2017

5.2 - Societatea comercială OCT TRANS S.R.L. cu sediul în mun. Baia Mare, str. Victoriei, nr. 146, ap. 32, jud. Maramureş, cod IBAN RO03BACX00000003489210000 Unicredit Cluj, CUI RO 21431413 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J24/588/2007 reprezentată prin Tarnovan Gabriel Ioan -administrator - identificat cu CI seria CJ nr. 253552 / SPCLEP Dej /07.02.2017;

- cererea de participare la licitatie nr. 165/08.12.2017// 3017/08.12.2017 ;

- act constitutiv al societății comerciale nr. 1/15.10.2015

- certificatul de inregistrare seria B nr. 3165219/27.10.2015, J24/588/2007, CUI 21431413;

- certificat constatator nr. 580473/ 05.12.2017 ;

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii admin. teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici,

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind capacitatea proprie de procesare penteru operatorii economici care cumpără masă lemnoasă fasonată, de min. 40%, conform prevederilor Codului Silvic,

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic care cuprinde situatia la zi a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare sortiment si specie pentru anul in curs,

- bon fiscal – caiet de sarcini 50 lei/ BF 01/08.12.2017 taxa preselectie – 50 lei – BF 02/ 08.12.2017 5.3 S.C. MARIANA IMPEX SRL, cu sediul in localitatea Valea Poienii, nr.29 , jud. Bistrita-Nasaud CUI RO18819165, J06/474/2006, reprezentata prin Saicu Mariana Lucretia, legitimata cu CI seria XB, nr. 379849, in calitate de administrator

- cererea de participare nr. 36/08.12.2017//3018/08.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 41130/08.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatiilor administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment in anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare. - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 003/08.12.2017 - taxa preselectie - 50 lei – 004/08.12.2017 5.4 S.C. UNISERODMAT SRL , având sediul in Bistrita, cartier Unirea str. Principala, nr.42A , jud. Bistrita-Nasaud CUI RO14442282 ,J06/53/2002, reprezentata prin Mate Ioan, legitimat cu CI seria XB nr.356840, in calitate de imputernicit.

- cererea de participare la licitatie nr. 501/11.12.2017///3045/11.12.2017

- certificatul de inregistrare al operatorului economic

- certificat constatator 576484/04.12.2017

- declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale de unde provin materialele lemnoase fasonate.

- declaratie pe proprie raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici.

- declaratie pe proprie raspundere cu situatia actualizata a volumului de lemn achizitionat/procesat din fiecare specie si sortiment pentru anul in curs.

- declaratia pe propria raspundere privind capacitatea de procesare ; - Bon fiscal - caiet de sarcini - 50 lei – 002/11.12.2017 - taxa preselectie - 50 lei – 001/11.12.2017

6.In urma analizarii dosarelor depuse, Comisia de preselectie a stabilit :

6.1 admiterea la licitatia din data de 14.12.2017 pentru masa lemnoasa fasonata a urmatorilor agenti economici :

1. S.C. FOREST RIVER WOOD SRL

2. S.C OCT TRANS SRL

3. S.C. MARIANA IMPEX SRL

4. S.C. UNISERODMAT SRL

6.2 neadmiterea la licitatia din data de 14.12.2017 a urmatorilor operatori economici :

- nu sunt cazuri

7. Prezentul proces verbal va fi afisat la sediul OCOLULUI SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA si va fi publicat pe site-ul wwwosmbistrita.ro, in urma semnarii lui de catre membrii comisiei de preselecție.

8. Operatorii economici declarati admisi pot viziona masa lemnoasa scoasa la licitatia din data de 14.12.2017 in data de 12.12.2017 incepand cu ora 12.00 impreuna cu personalul silvic din cadrul ocolului.

9. Prezentul proces verbal se intocmeste in 2 exemplare, azi 11.12.2017 ora 1540 și contine 4 pagini numerotate.


[din 13 Decembrie 2017]

Licitatie lemn fasonat- 14.12.17- Bistrita

Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970; fax:0263-235037, e-mail:contact@osmbistrita.ro

Data desfășurării și ora începerii licitației: 14.12.2017, ora 1000 ;

Locul desfășurării licitației: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrița RA, str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud;

Tipul licitației: publică cu strigare;

Licitatia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data desfășurării și ora începerii preselecției: 11.12.2017, ora: 1500.

Data și ora-limită pâna la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.12.2017, ora: 1200.

Lista partizilor / loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitație pentru fiecare lot fasonat, sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul: www.produselepadurii.ro, www.ocoalederegim.ro și pe site-ul: www.osmbistrita.ro.

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente: - bușteni gater : 95 mc, respectiv pe specii: - stejar/gorun: 25 mc - fag : 70 mc

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat FSC® - Forest Stewardship Council.

Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat dupa încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeasi zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începand cu data de 06.12.2017.

Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: direct de la organizator. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA, persoana de contact: Anca Emil, tel. 0744310078, e-mail: contact@osmbistrita.ro.


[din 29 Noiembrie 2017]

Licitatie lemn fasonat- 14.12.17- Livezile

Organizatorul licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970; fax:0263-235037, e-mail:contact@osmbistrita.ro

Data desfășurării și ora începerii licitației: 14.12.2017, ora 1000 ;

Locul desfășurării licitației: sediul Primăriei comunei Livezile, str. Căminului, nr. 162, loc. Livezile, jud. Bistrița-Năsăud;

Tipul licitației: publică cu strigare;

Licitatia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data desfășurării și ora începerii preselecției: 11.12.2017, ora: 1500.

Data și ora-limită pâna la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscriere la licitație: 11.12.2017, ora: 1200.

Lista partizilor / loturilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitație pentru fiecare lot fasonat, sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul: www.produselepadurii.ro, www.ocoalederegim.ro și pe site-ul: www.osmbistrita.ro.

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente: - bușteni gater : 42 mc, respectiv pe specii: - fag : 42 mc

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat FSC® - Forest Stewardship Council.

Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat dupa încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeasi zi, în condițiile prevăzute de prezentul regulament și de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începand cu data de 06.12.2017.

Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației: direct de la organizator. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Ocolul Silvic al municipiului Bistrița RA, persoana de contact: Valea Ovidiu, tel. 0745627237, e-mail: contact@osmbistrita.ro.


[din 29 Noiembrie 2017]

Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect executia lucrarilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi, in suprafata de 6,90 ha.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de pregatire a terenului in vederea impaduririi (curăţare teren, realizare gard de imprejmuire, executie borne amenajistice), lucrări aferente proiectului de introducere in circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 21.06.2017, ora 12 conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:
Achizitie directa privind atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect prestarea serviciilor de impadurire si a serviciilor de intretinere a plantatiei anul 1

În vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de împădurire şi a serviciilor de intreţinere a plantaţiei anul 1, servicii aferente proiectului de introducere în circuitul silvic a suprafetei de 6,90 ha teren oferit in compensare, pentru scoaterea definitiva din fondul forestier national a unor suprafete de padure, proprietatea municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, necesare realizarii obiectivelor de investitii:

1. Amenajare partie de schi, inclusiv utilitati, in cadrul complexului sportiv polivalent din extravilanul municipiului Bistriţa, suprafata compensata 3,90 ha

2. Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare, tratare ape uzate si bransamente individuale in localitati din judetul Bistriţa-Năsăud, suprafata compensata 3,00 ha

OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., in calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi ofertă pentru realizarea lucrării mai sus menţionată, aşteptăm răspunsul Dumneavoastră pana la data de 22.06.2017, ora 12,00, conform documentatiei atasate.


[din 16 Iunie 2017]Atașamente:

Licitație masă lemnoasă fasonată


Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 12 iulie 2016, ora 10 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 5 iulie 2016, ora: 16.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 4 iulie 2016, ora: 1600.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 45 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 45 mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- stejar-gorun: 45 mc

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 29 iunie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing. Anca Emil, tel. 0744310078.


[din 27 Iunie 2016]

LICITATIE MASA LEMNOASA FASONATA
Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud, tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

Data si ora desfasurarii licitatiei: 20 aprilie 2016, ora 900 ;

Locul desfasurarii licitatiei: sediul Ocolului Silvic al municipiului Bistrita RA,str. Calea Moldovei, nr.9A, loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud;

Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin H.G. nr. 924/2015.

Data si ora organizarii preselectiei: 12 aprilie 2016, ora: 14.

Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 11 aprilie 2016, ora: 16.

Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 352 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 352 mc;si, respectiv, pe specii si grupe de specii:- stejar-gorun 352 mc.

Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 7 aprilie 2016.

Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Anca Emil-Titus, tel. 0744310078.
[din 1 Aprilie 2016]

Licitatie faze


- Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA cu sediul in mun. Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, jud. Bistrita Nasaud , tel: 0263-230970;fax:0263-235037, e_mail:contact@osmbistrita.ro.

- Data si ora desfasurarii licitatiei: 18 martie 2016, ora 1100 ;

- Locul desfasurarii licitatiei: la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160,loc. Livezile, jud. Bistrita Nasaud;

- Tipul licitatiei: licitatie publica cu strigare;

- Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015.

- Data si ora organizarii preselectiei: 10 martie 2016, ora: 1400.

- Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie: 09 martie 2016, ora: 1600.

- Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul: www.ocoalederegim.ro.

- Volumul total de masa lemnoasa fasonata oferit la licitatie: 95 mc, din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea: 95 - mc;

si, respectiv, pe specii si grupe de specii:

- rasinoase : - mc

- stejar-gorun: - mc

- fag: 95 mc

- Masa lemnoasa fasonata oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica certificat.

- Masa lemnoasa pe picior ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se poate adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.

- Masa lemnoasa ramasa neadjudecata dupa incheierea licitatiei nu se va putea adjudeca, prin negociere, in aceeasi zi/in ziua urmatoare, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

- Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 04 martie 2016.

- Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei: direct de la organizator.

- Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei: Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA, persoana de contact: ing.Valea Ovidiu , tel/fax 0745627234, e_mail:contact@osmbistrita.ro.
[din 1 Martie 2016]

CONCURS ocupare post casier magazioner si atributii de secretariat perioada determinata


Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. , cu sediul în mun. Bistrița, Calea Moldovei, nr. 9A, organizează în data de 29.02.2016 ora 11,00 la sediul ocolului, concurs pentru ocuparea postului de casier–magazioner și atribuții de secretariat, pe perioadă determinată. Conditiile de ocupare a postului si bibliografia se gasesc in sectiunea Documente - Consiliul de administratie al regiei.
[din 12 Februarie 2016]

licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel. 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 05.02.2016 ora 900.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 02.02.2016 intre orele 11-14.

Volumul de masă lemnoasă este de 110 mc, din care 7 mc busteni sub stas nuc, 11 mc bușteni sub stas par paduret si 92 mc lemn foc DT, provenit din produse accidentale – domeniul public al municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului si la tel.0263230970.

[din 26 Ianuarie 2016]

LICITATIE MASA LEMNOASA FAZE


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 85 mc fag –bustean gater.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 16.11.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 12.11.2015, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 11 Noiembrie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 27.10.2015, ora 8,30.

Volumul de masă lemnoasă este de 324 mc, din care 319 mc fag și 5 mc gorun, provenit din produse principale.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 23.10.2015 intre orele 12-14.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.

[din 16 Octombrie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 16.10.2015, ora 10.

Volumul de masă lemnoasă este de 108 mc, din care 18 mc fag, 20 mc mesteacan si 70 mc plop t., provenit din produse de igiena.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.10.2015 intre orele 12-14.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 8 Octombrie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 16.10.2015, ora 10.

Volumul de masă lemnoasă este de 108 mc, din care 18 mc fag, 20 mc mesteacan si 70 mc plop t., provenit din produse de igiena.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.10.2015 intre orele 12-14.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 8 Octombrie 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel.0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 02.10.2015 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 29.09.2015 intre orele 10-14.

Volumul de masă lemnoasă este de 42 mc buștean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a mun. Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la tel. 0263230970.


[din 28 Septembrie 2015]

Licitatie masa lemnoasa in faze


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 100 mc fag –bustean gater.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 05.10.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 01.10.2015, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 23 Septembrie 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr.9A,tel.0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 21.09.2015 ora 10,30.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 17.09.2015 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 236 mc buștean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale si de igiena, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la tel. 0263230970.


[din 10 Septembrie 2015]

LICITATIE PRINCIPALA


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in data de 21.09.2015 urmatoarele licitatii :

Licitatie principala cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2015 , pentru volumul total de 1777 mc din care 1774 mc fag si 3 mc paltin.Licitatia va avea loc la ora 1100.

Licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractelor de lucrari silvice de exploatare masa lemnoasa , pentru cantitatea totala de 517 mc , ca si prestari servicii. .Licitatia va avea loc la ora 1200.

Preselectiile agentilor economici vor avea loc in data de 15.09.2015 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietele de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 20 August 2015]

Licitatie vanzare masa lemnoasa si prestari servicii exploatare


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in data de 20.08.2015 urmatoarele licitatii :

Licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2015 , pentru volumul de 93 mc plop tremurator.Licitatia va avea loc la ora 1100.

Licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractelor de lucrari silvice de exploatare si partial transport masa lemnoasa , pentru cantitatea totala de 315 mc , ca si prestari servicii. .Licitatia va avea loc la ora 1130.

Preselectiile agentilor economici vor avea loc in data de 17.08.2015 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 17 August 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 21.08.2015 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 18.08.2015 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 87 mc buștean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a mun.B-ta.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la tel. 0263230970.


[din 10 August 2015]

licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr.9A tel 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita, dupa cum urmeaza:

-Masa lemnoasa in faza apropiat, in data de 28.07.2015, ora 10,in volum de 66 mc bustean pentru cherestea gorun provenit din produse de igiena;

-Masa lemnoasa pe picior, in data de 28.07.2015 ora 11, in volum de 133 mc, din care 8mc fag, 68 mc plop t.,14 mc carpen si 43 mc mesteacan, provenit din produse de igiena.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 24.07.2015 intre orele 10-13.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 22 Iulie 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 24.07.2015 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 20.07.2015 intre orele 10-13.

Volumul de masă lemnoasă este de 185 mc buștean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a mun. Bistrita.Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului si la tel.0263230970.


[din 6 Iulie 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul în Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasă în apropiat, în data de 15.06.2015 ora 10.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 11.06.2015 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 90 mc buștean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a mun. Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la tel.0263230970.

[din 3 Iunie 2015]

LICITATIE MASA LEMNOASA


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 43 mc fag –bustean gater.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 14.04.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 10.04.2015, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.
[din 1 Aprilie 2015]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel. 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 07.04.2015 ora 10.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 03.04.2015 intre orele 10-13.

Volumul total de masă lemnoasă este de 709 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse principale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 27 Martie 2015]

ANUNT LICITATII


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in data de 01.03.2015 ora 1100 :

Licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2015 , in volum total de 15 mc gorun –bustean gater.

Licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractelor de lucrari silvice de exploatare masa lemnoasa , pentru cantitatea toala de 162 mc , ca si prestari servicii.

Preselectiile agentilor economici vor avea loc in data de 27.03.2015 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 25 Martie 2015]

licitatie masa lemnoasa in apropiat


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 24.03.2015 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 20.03.2015 intre orele 10-13.

Volumul total de masă lemnoasă este de 214 mc bustean pentru cherestea, din care 126 mc gorun si 88 mc fag, provenit din produse principale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 12 Martie 2015]

LICITATIE -PRESTARI SERVICII EXPLOATARE MASA LEMNOASA


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

organizeaza in data de 26.02.2015 ora 1200 la sediul Primarie Comunei Livezile, str. Caminului , nr.164, licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractelor de lucrari silvice de exploatare masa lemnoasa , pentru cantitatea toala de 60 mc , ca si prestari servicii.

Preselectaia agentilor economici va avea loc in data de 23.02.2015 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.
[din 20 Februarie 2015]

LICITATIE MASA LEMNOASA


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “scos”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 12 mc fag –bustean gater.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 26.02.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 23.02.2015, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 20 Februarie 2015]

licitatie masa lemnoasa in apropiat


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 24.02.2015 ora 12.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 20.02.2015 intre orele 9-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 318 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse principale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.


[din 13 Februarie 2015]

licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior in data de 10.02.2015.

Volumul de masă lemnoasă este de 100 mc, din care 69 mc plop si 31 mc mesteacan, provenit din produse de igiena.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 06.02.2015 intre orele 10-12.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului sau la telefon 0263230970.

[din 28 Ianuarie 2015]

licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa, in data de 27.01.2015, dupa cum urmeaza: - masa lemnoasa in faza apropiat- ora 11. Volumul de masă lemnoasă este de 116 mc gorun.

- masa lemnoasa pe picior– ora 12. Volumul de masă lemnoasă este de 136 mc fag.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 23.01.2015 intre orele 10-13.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.

[din 19 Ianuarie 2015]

LICITATIE MASA LEMNOASA


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2015 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 2576 mc din care 2544 mc fag,16 mc gorun si 16 mc diverse tari volum provenit din taieri de produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 06.01.2015 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 30.12.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.
[din 3 Decembrie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa  din faza  “picior”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 124 mc, fag,molid,brad volum provenit din taieri de conservare.

 Licitatia va avea loc  la sediul Primariei Livezile , in data de 19.11.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA  in data de 14.11.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.

[din 17 Noiembrie 2014]

licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 17.11.2014 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 12.11.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 182 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro

[din 6 Noiembrie 2014]

Licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior, în data de 13.10.2014 ora 1100.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 09.10.2014 intre orele 10-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 130 mc, din care 69 mc plop tremurator si 61 mc mesteacan.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.


[din 30 Septembrie 2014]

Licitatie - prestari servicii exploatare masa lemnoasa


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RAorganizeaza in data de 22.09.2014 ora 1100 la sediul Primarie Comunei Livezile, str. Caminului , nr.164, licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractelor de lucrari silvice de exploatare si transport masa lemnoasa , pentru cantitatea toala de 317 mc , constitita in doua partizi, ca si prestari servicii.

Preselectaia agentilor economici va avea loc in data de 18.09.2014 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 18 Septembrie 2014]

ANUNT EVALUARE/SELECTIE PREALABILA A REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE


Ministerul Finantelor Publice organizeaza procedura de evaluare/selectie prealabila in vederea desemnarii reprezentantului Ministerului Finantelor Publice ca membru al consiliului de administratie la Regia Autonoma Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita. Detalii privind data,locul de organizare,bibliografia si criteriile de selectie le gasiti in sectiunea \"Documente\" sub titlul \"Procedura Evaluare Selectie Reprezentant MFP in CA\".

[din 15 Septembrie 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 02.09.2014 ora 10.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 28.08.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 291 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 20 August 2014]

concurs post vacant


R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., anunţă organizarea concursului privind ocuparea pe perioadă determinată a unui post de tăietor fierăstrău panglică COR 817225:

Concursul va avea loc la sediul ocolului din loc. Bistriţa, Calea Moldovei nr. 9A, în data de 21.07.2014, ora 1200.

Condiţii de participare : minim studii gimnaziale sau profesionale, calificare în domeniu şi să nu fi fost condamnat penal.

Concursul constă în probă de lucru şi interviu.

Dosarele se vor depune la sediul R.P.L.Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., din Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 9A, până în data de 18.07.2014 şi va conţine: cerere de înscriere la concurs, dovada studiilor de bază, cazier judiciar, curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă, xerocopie după actul de identitate, carnetul de muncă pentru a dovedi vechimea in muncă până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ocolului silvic sau la telefon 0263230970.


[din 2 Iulie 2014]

Licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior, în data de 11.07.2014 ora 1000.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 07.07.2014 intre orele 10-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 183 mc, din care 53 mc fag, 88 mc DM si 42 mc DT.

Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.


[din 2 Iulie 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 10.07.2014 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 07.07.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 70 mc bustean pentru cherestea, din care 67 mc fag si 3 mc gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 2 Iulie 2014]

Licitatie masa lemnoasa pe picior


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior, în data de 30.06.2014 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 26.06.2014 intre orele 10-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 215 mc, din care 44 mc fag, 136 mc plop si 35 mc carpen. Caietul de sarcini si relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.


[din 26 Iunie 2014]

ANUNT PUBLIC-UP II LIVEZILE
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru ”Amenajamentul Silvic U.P. II Livezile pentru fondul forestier proprietate a comunei Livezile”, pe raza U.A.T. Livezile, titular: COMUNA LIVEZILE, prin REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea ”Amenajamentul Silvic U.P. II Livezile pentru fondul forestier proprietate a comunei Livezile”, pe raza U.A.T. Livezile, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că ”Amenajamentul Silvic U.P. II Livezile pentru fondul forestier proprietate a comunei Livezile”, pe raza U.A.T. Livezile, nu necesită evaluarea de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.


[din 12 Iunie 2014]

ANUNT PUBLIC -UP I BISTRITA


Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru ”Amenajamentul Silvic U.P. I Bistrița pentru fondul forestier proprietate a municipiului Bistrița și alți asociați”, în extravilanul municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente Unirea, Ghinda, Sărata, Viişoara şi Sigmir, precum şi în extravilanul localităţilor: Satu Nou (comuna Cetate), Cuşma (comuna Livezile), Şieu Măgheruş (comuna Şieu Măgheruş) şi Nepos (comuna Feldru), titular: MUNICIPIUL BISTRIȚA, prin REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA R.A.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale a etapei de încadrare, referitoare la avizarea ”Amenajamentul Silvic U.P. I Bistrița pentru fondul forestier proprietate a municipiului Bistrița și alți asociați”, în extravilanul municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente Unirea, Ghinda, Sărata, Viişoara şi Sigmir, precum şi în extravilanul localităţilor: Satu Nou (comuna Cetate), Cuşma (comuna Livezile), Şieu Măgheruş (comuna Şieu Măgheruş) şi Nepos (comuna Feldru), nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală că ”Amenajamentul Silvic U.P. I Bistrița pentru fondul forestier proprietate a municipiului Bistrița și alți asociați”, în extravilanul municipiului Bistriţa şi a localităţilor componente Unirea, Ghinda, Sărata, Viişoara şi Sigmir, precum şi în extravilanul localităţilor: Satu Nou (comuna Cetate), Cuşma (comuna Livezile), Şieu Măgheruş (comuna Şieu Măgheruş) şi Nepos (comuna Feldru, nu necesită evaluarea de mediu și se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.


[din 12 Iunie 2014]

anunt angajare muncitor necalificat


R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., anunţă organizarea concursului privind ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor posturi:

- muncitor necalificat – 1 post

Concursul va avea loc la Primăria comunei Livezile, cu sediul în localitatea Livezile, str. Căminului, nr. 164, în data de 30.06.2014, ora 1200.

Condiţii de participare : studii de bază şi să nu fi fost condamnat penal.

Concursul constă în probă de lucru şi interviu.Dosarele se vor depune la sediul R.P.L.Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., din Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 9A, până în data de 27.06.2014 şi va conţine: cerere de înscriere la concurs, dovada studiilor de bază, cazier judiciar, curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă, xerocopie după actul de identitate, carnetul de muncă pentru a dovedi vechimea in muncă până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ocolului silvic sau la telefon 0263230970.


[din 11 Iunie 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 10.06.2014 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 05.06.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 165 mc bustean pentru cherestea, din care 88 mc gorun si 77 mc fag, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 4 Iunie 2014]

ANUNT PUBLIC


MUNICIPIUL BISTRIȚA, prin REGIA PUBLICĂ LOCALĂ – OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA., titular al proiectului Amenajament Silvic U.P. I Bistriţa pentru fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita si asociatii, aduce la cunoştinţa publicului interesat că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare, derulată conform prevedrilor H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 15,00 şi vineri, între orele 8,00 - 13,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.


[din 29 Mai 2014]

ANUNT PUBLIC


COMUNA LIVEZILE, prin REGIA PUBLICĂ LOCALĂ – OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA RA., titular al proiectului Amenajament Silvic U.P. II Livezile pentru fondul forestier proprietate a comunei Livezile, aduce la cunoştinţa publicului interesat că decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare, derulată conform prevedrilor H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro , în zilele de luni până joi, între orele 8,00 – 15,00 şi vineri, între orele 8,00 - 13,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.
[din 29 Mai 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 26.05.2014 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 22.05.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 189 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 21 Mai 2014]

ANUNT PUBLIC


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

NR.578/17.03.2014ANUNT PUBLIC 2RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA , cu sediul in localitatea Bistrita . str. Calea Moldovei , nr.9A , jud. Bistrita-Nasaud , titular al planului/programului \"Amenajament silvic al RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA- UP I Bistrita si UP II Livezile\" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud , in zilele de luni-joi , orele 08.00-16.30 iar vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiil/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Bistrita-Nasaud , in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


[din 13 Mai 2014]

Licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “apropiat”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 20 mc bustean gater fag, volum provenit din produse accidentale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 19.05.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 15.05.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 13 Mai 2014]

ANUNT PUBLIC


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA

NR.551/12.03.2014ANUNT PUBLIC 1RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA , cu sediul in localitatea Bistrita . str. Calea Moldovei , nr.9A , jud. Bistrita-Nasaud , titular al planului/programului \"Amenajament silvic al RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita RA- UP I Bistrita si UP II Livezile\" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud , in zilele de luni-joi , orele 08.00-16.30 iar vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiil/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Bistrita-Nasaud , in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.


[din 13 Mai 2014]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 12.05.2014 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 08.05.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 108 mc bustean pentru cherestea gorun, provenit din produse accidentale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 30 Aprilie 2014]

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.


Componenţa Consiliului de Administraţie al R.P.L. Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A. este următoarea:

1. dl. PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice

2. dl. ANCA EMIL TITUS - reprezentant al Autorităţii Tutelare - Asociaţia Intercomunitară Silvică Bistriţa - Livezile

3. dl. GANEA GHEORGHE

4. dl. ŢACĂL MIHAI DAN

5. dl. VALEA OVIDIU LUCIAN

[din 29 Aprilie 2014]

lista candidati admisi


Au fost selectati pentru a participa in etapa urmatoare de recrutare a membrilor consiliului de administratie al R.P.L. Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita R.A.urmatorii candidati:

1. dl. Ganea Gheorghe

2. dl. Tacal Mihai Dan

3. dl. Valea Ovidiu Lucian

si reprezentantul autoritatii tutelare Asociatia Intercomunitara Bistrita - Livezile dl. Anca Emil Titus.

[din 23 Aprilie 2014]

Licitatie - prestari servicii exploatare masa lemnoasa


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RAorganizeaza in data de 24.04.2014 ora 1100 la sediul Primarie Comunei Livezile, str. Caminului , nr.164, licitatie in plic inchis pentru atribuirea contractului de lucrari silvice de exploatare masa lemnoasa , pentru cantitatea de 165 mc -net, ca si prestari servicii.

Preselectaia agentilor economici va avea loc in data de 18.04.2014 , orele 12-14 , la sediul ocolului silvic .

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA , str. Calea Moldovei , nr.9A sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 22 Aprilie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “scos”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 12 mc gorun, volum provenit din produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 11.04.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 07.04.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 7 Aprilie 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “scos”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 100 mc fag, volum provenit din produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 24.03.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 20.03.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 20 Martie 2014]

ANUNT RECRUTARE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA R.A.


Asociația Intercomunitară Silvică Bistrița-Livezile, constituită prin Hotărârea nr. 103/26.09.2013 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicate şi Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în calitate de autoritate tutelară, va organiza în perioada 18.03.2014 – 18.04.2014, un proces de recrutare și selecție în vederea constituirii consiliului de administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență numarul 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporatistă a inteprinderilor publice.

Condiții pentru înscriere:

1.Experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate/administrare/management a unei regii autonome – pentru reprezentantul autorității tutelare.

2.Experiență de minim 10 ani pe funcții precum șef ocol/șef serviciu fond forestier – pentru ceilalți membri ai viitorului consiliu de administrație.

3.Experiență de minim 5 ani în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar – pentru reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

4.Studii superioare de specialitate, în domeniul silvic, minim nivel licență – atât pentru reprezentantul administrației tutelare, cât și pentru ceilalți membri ai consiliului de administrație.

5.Studii superioare economice, minim nivel licență – pentru reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice.

6.Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea sau sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracțiunile prevăzute la art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

7.Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administrație ale unor regii autonome sau societăți comerciale, la data depunerii candidaturii.

8.Cetățenie română, cetățenie a statelor UE sau a statelor aparținând SSE.

9.Viitorii membri ai consiliului de administrație, alții decât reprezentantul autorității tutelare, nu pot face parte din rândul funcționarilor publici sau a altei categorii de personal din cadrul autorității tutelare sau a instituțiilor publice.

Criterii de selecție și evaluare

Selecția și evaluarea candidaților se va face în 2 etape. Prima etapă constă în evaluarea dosarului de aplicare al candidaților, iar în cea de-a doua etapă vom purta o discuție de cunoaștere cu candidații în cadrul unui interviu structurat.

Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele documente:

-Copie xerox a cărții de identitate

-Copie xerox a carnetului de muncă pentru a dovedi vechimea muncii într-unul din domeniile menţionate la punctele 1 şi 2 până la data de 31.12.2010

-CV europass actualizat cu ultimele experiențe de muncă și ultimele studii absolvite sau în curs de absolvire

-Cazier judiciar și fiscal

-Scrisoare de intenție

-Adeverință/scrisoare de recomandare din partea superiorului direct/alte documente justificative de la actualul loc de muncă/foste locuri de muncă prin care se certifică tipul de activitate a candidatului și se specifică vechimea muncii într-unul dintre domenile menționate la punctele 1 și 2; documentele trebuie prezentate în original semnate și ștampilate

-Declarație pe proprie răspundere că nu are statutul de funcționar public sau nu face parte din alte categorii de personal din cadrul autorității tutelare sau a altor instituții publice

-Declarație pe proprie răspundere privind activarea candidatului în alte consilii de administrație; se specifică obligatoriu numărul de consilii din care face parte, dacă este cazul

-Copii xerox după diplomele de studii de specialitate obținute, alte diplome obținute în urma cursurilor de calificare efectuate.

Etapele procesului de selecție și evaluare:

Dosarele de aplicație ale candidaților se depun până la data de 18.04.2014 ora 12:00, la sediul Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița-Livezile, Loc. Bistrița, str. Calea Moldovei, nr. 9A, persoana de contact Vinter Simona. Ordinea asezării documentelor în dosarul de aplicație trebuie să respecte ordinea prevăzută în opisul pe care îl veți găsi la sediul Asociației Intercomunitare Silvice Bistrița-Livezile. Documetele se sigileaza într-un plic A4 pe care va fi aplicat numarul de înregistrare al acestuia.

Etapa de întocmire a dosarului de aplicație este eliminatorie. Lista candidaților selectați pentru a participa la cea de-a doua etapă va fi publicată la data 23.04.2014, ora 12:00, pe siteul Regiei Publice Locale Oculul Silvic al Municipiului Bistrița R.A., www.osmbistrita.ro.

În cadrul interviului, vom purta o discuție pe baza experienței profesionale a candidaților. De asemenea, vom sonda abilitățile de coordonare, capacitatea de organizare și planificare, capacitatea de lucru în echipă, inițiativa și implicarea candidaților.

Rezultatele finale ale procesului de selecție a membrilor consiliului de administrație vor fi publicate în data de 29.04.2014 ora 12:00 pe siteul Regiei Publice Locale Oculul Silvic al Municipiului Bistrița R.A., www.osmbistrita.ro.PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

PRIMAR TRAIAN SIMIONCA


[din 17 Martie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “scos”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 100 mc fag, volum provenit din produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 13.03.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 10.03.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.
[din 11 Martie 2014]

Licitatie masa lemnoasa din faze


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “scos”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 100 mc fag, volum provenit din produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 28.02.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 25.02.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 20 Februarie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior, în data de 14.02.2014 ora 900.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 11.02.2014 intre orele 10-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 1084 mc, din care 1069 mc fag si 15 mc carpen.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.


[din 5 Februarie 2014]

Licitatie masa lemnoasa in faze


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 17.02.2014 ora 12.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.02.2014 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 1201 mc bustean pentru cherestea, din care 1100 mc gorun si 101 mc fag, provenit din produse principale, din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 5 Februarie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2014 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 3740 mc din care 3641 mc fag , 91 mc paltin si 8 mc gorun , volum provenit din produse principale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 20.01.2014 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 14.01.2014, orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 8 Ianuarie 2014]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 20.12.2013 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 17.12.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 139 mc, din care 137 mc gorun si 2 mc cires, provenit din produse accidentale din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro
[din 18 Decembrie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 28.11.2013 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 25.11.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 84 mc, din care 82 mc gorun si 2 mc cires, provenit din produse accidentale din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 20 Noiembrie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 01.11.2013 ora 9.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 29.10.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 100 mc, din care 98 mc gorun si 2 mc cires, provenit din produse accidentale din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 22 Octombrie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Scrieti continutul anuntului aici...

Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A , organizeaza licitatii cu strigare pentru masa lemnoasa , din cota anului 2013 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.164 , dupa cum urmeaza :

- masa lemnoasa pe picior , pentru volumul de 643 mc fag, provenit din produse principale si accidentale.

Licitatiile vor avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 10.10.2013 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 07.10.2013,orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 4 Octombrie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 07.10.2013 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 03.10.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 389 mc, din care 387 mc gorun si 2 mc cires, provenit din produse accidentale din fondul forestier proprietate a municipiului Bistrita.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 26 Septembrie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 20.09.2013 ora 10.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 17.09.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă este de 165 mc, din care 163 mc gorun provenit din produse principale si 2 mc cires provenit din produse accidentale.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului,la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 10 Septembrie 2013]

Licitatie cherestea


Ocolul Silvic al Municipiului Bistrita RA, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A, organizeaza licitatie publica cu strigare de masa lemnoasa specia stejar/gorun, produs semifinit – cherestea si alte sortimente, in fiecare zi de miercuri din cursul anului 2013, la ora 11, incepand cu data de 07.08.2013.

Cei interesaţi vor depune la sediul OSM Bistriţa solicitare scrisă privind dimensiunile, cantităţile şi calităţile pe care doresc să le achiziţioneze.

Cantităţile se pot consulta la sediul ocolului, iar informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0263/230970, la sediul ocolului si pe site www.osmbistrita.ro.


[din 26 Iulie 2013]

licitatie masa lemnoasa


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei , nr.9 A, organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2013 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 890 mc din care 867 mc fag si 23 mc diverse tari , volum provenit din produse principale si accidentale .

Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 22.07.2013 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 18.07.2013, orele 10-12.


[din 4 Iulie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 16.07.2013 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 11.07.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă, provenit din produse accidentale este de 133 mc gorun.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 4 Iulie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa pe picior, în data de 17.06.2013 ora 1200.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.06.2013 intre orele 10-12.

Volumul total de masă lemnoasă este de 597 mc, din care 510 mc plop tremurator, 57 mc mesteacan, 14 mc fag si 16 mc carpen.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe site: www.osmbistrita.ro.
[din 10 Iunie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 17.06.2013 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.06.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă, provenit din produse accidentale, este de 44 mc gorun.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 10 Iunie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 17.06.2013 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 13.06.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă, provenit din produse accidentale, este de 44 mc gorun.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon 0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro


[din 10 Iunie 2013]

Licitatie masa lemnoasa


Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., cu sediul in Bistriţa str. Calea Moldovei nr. 9A tel/fax 0263230970, organizează licitaţie prin strigare pentru masa lemnoasa în apropiat, în data de 27.05.2013 ora 11.

Preselecţia agenţilor economici va avea loc la sediul ocolului în data de 23.05.2013 intre orele 10-14.

Volumul total de masă lemnoasă, provenit din produse accidentale este de 157 mc gorun.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul ocolului, la telefon

0263230970 sau pe www.osmbistrita.ro

[din 23 Mai 2013]

Anunt licitatie masa lemnoasa


LICITAŢIE MASĂ LEMNOASĂ

Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 9A , organizeaza licitatii cu strigare pentru masa lemnoasa , din cota anului 2013 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.164 , dupa cum urmeaza :

- masa lemnoasa din faza drum auto pentru volumul de 53 mc bustean gorun, provenit din produse principale ;

- masa lemnoasa pe picior , pentru volumul de 311 mc fag , provenit din produse secundare si accidentale.

Licitatiile vor avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 13.05.2013 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 09.05.2013,orele 10-12.

Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.


[din 8 Mai 2013]

concurs ocupare post taietor la ferastrau panglica


R.P.L. OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRIŢA R.A., anunţă organizarea concursului privind ocuparea unui post pe perioadă determinată ,de tăietor la ferăstrău panglică COR 817225.

Concursul va avea loc la sediul ocolului, cu sediul în Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 9A, în data de 22.04.2013, ora 1100.

Condiţii de participare : doi ani vechime în domeniu, studii de bază, calificare în domeniu şi să nu fi fost condamnat penal.

Concursul constă în probă de lucru şi interviu.

Dosarele se vor depune la sediul R.P.L.Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A., din Bistriţa, Calea Moldovei, nr. 9A, până în data de 19.04.2013 şi va conţine: cerere de înscriere la concurs, dovada studiilor de bază, cazier judiciar, curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă, xerocopie după carnetul de muncă pentru a dovedi vechimea in muncă până la data de 31.12.2010 şi adeverinţă (xerocopie) care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor, desfăşurată de candidat ulterior datei de 01.01.2011.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul ocolului silvic sau la telefon 0263230970.


[din 2 Aprilie 2013]

Licitatie prestari serviciii


RPL OCOLUL SILVIC AL MUNICIPIULUI BISTRITA RA
organizeaza in data de 11.03.2013 ora 1100 la sediul Primarie Comunei Livezile, str. Caminului , nr.164, licitatie prin selectie de oferte pentru atribuirea contractului de lucrari silvice de exploatare masa lemnoasa , pentru cantitatea de 229 mc , ca si prestari servicii.
Agentii economici interesati pot depune scrisoarea de intentie pentru participarea la selectia de oferte la sediul ocolului pana la data de 07.03.2013, de unde pot procura si caietul de sarcini.

[din 28 Februarie 2013]licitatie masa lemnoasa


LICITATIE MASA LEMNOASA


RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistrita R.A, cu sediul in Bistrita, str. Gh. Sincai, nr. 2 , organizeaza licitatie cu strigare pentru masa lemnoasa din faza “picior”, din cota anului 2013 , la sediul Primariei Comunei Livezile , str.Caminului , nr.160 , in volum total de 161 mc plop , volum provenit din produse de igiena .
Licitatia va avea loc la sediul Primariei Livezile , in data de 11.03.2013 ora 1100. Preselectia agentilor economici va avea loc la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA in data de 07.03.2013, orele 10-12.
Caietul de sarcini si informatii suplimentare se pot obtine la sediul Oc. Silvic al mun. Bistrita RA sau la telefoanele 0263/230970 si 0745/627237.

[din 28 Februarie 2013]
De obicei se afiseaza doar ultimele cele mai recente zece anunturi. Daca doriti sa vizualizati intreaga arhiva de anunturi apasati AICI