Transparență și certificare


Ocolul Silvic Municipal Bistriţa RA implementează un sistem de certificare a managementului forestier, considerat un instrument asociativ care garantează respectarea unor proceduri de gestionare responsabilă a pădurilor.


Consultarea publică a factorilor interesaţi
O parte importantă a sistemului de certificare a managementului forestier este reprezentat de consultarea tuturor grupurilor interesate privind impactul social şi de mediu al modului de gestionare a pădurilor administrate de Ocolul Silvic Municipal Bistriţa RA. Anual, au loc consultări publice cu organizaţii din domeniul agenţiilor guvernamentale (cu rol în protecţia mediului, respectarea regimului silvic, a sistemului de gospodărire a apelor), administraţii ale ariilor protejate, organisme neguvernamentale, instituţii de învăţământ, asociaţii de vânătoare, reprezentanţi ai unităţilor administrativ teritoriale, agenţi economici din turism, exploatări forestiere etc. Lista curentă a factorilor interesaţi care sunt notificaţi constant în procesul de consultare poate fi accesata aici. (PDF) Dacă doriţi să fiţi integraţi pe această lista şi să beneficiaţi de notificări în vederea procesului de identificare a impactului social şi de mediu, va rog, să ne sesizaţi la adresa de e-mail contact@osmbistrita.ro

Identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare
OS Municipal Bistriţa RA implementează şi procedura de identificare şi monitorizare a Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC). Identificarea şi gestionarea acestor păduri se face pe baza "Ghidului practic pentru identificarea şi managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare", elaborat de WWF (2013) și disponibil public pe www.certificareforestiera.ro. în mod specific suntem interesaţi de orice informaţii privind identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare, conform criteriilor şi evaluării prezentate în Raportul privind Evaluarea finala a Padurilor cu Valoare Ridicata de Conservare. (PDF)

Procedura privind înregistrarea şi soluţionare reclamaţiilor
Ocolul Silvic Municipal Bistriţa RA vine în întâmpinarea tuturor sezizarilor privitoare la modul de gestionare a pădurilor administrate, inclusiv cele realizate de personalul propriu, prin implementarea unei proceduri specifice de înregistrare şi soluţionare a reclamaţiilor. în situaţia în care doriţi să ne sesizaţi modul de desfăşurare a unor activităţi, pe care le consideraţi nelegale, va rugăm, să ne furnizaţi informaţiile formularul de urmator (PDF)

Alte documente
Sumar amenajamente silvice (DOC)
Evidența factorilor interesați și a notificărilor realizate (XLS)
Raport public de monitorizare a activității anuale (XLS)
Raport al planului de management (PDF)
Evaluarea finala a padurilor cu valoare ridicata de conservare
Raport public de monitorizare a activitatii anuale
Procedura pentru implementarea politicii anticorupție
Procedura pentru raportarea și eliminarea cazurilor de hărțuire sexuală și discriminare
Planul de management 2019 (v1)
Planul de management 2021 (v2)
Formular de reclamație
Raport public de monitorizare al activității anuale
Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala in coordonatele Strategiei nationale anticoruptie 2021-2025